Privacyverklaring

Privacy: bescherming persoonlijke levenssfeer

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar, zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting, Parkstraat 115, 1800 Vilvoorde. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete huur-, koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

Meer weten over privacy in sociale huisvesting? Surf naar: vmsw.be/privacy

Je kan op deze website nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in “machtigingen”.

Kan ik mijn informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kunt u. U moet daarvoor een schriftelijke aan­vraag doen.

U kunt uw informatie controleren en aanpassen door:

In de brief of e-mail vertelt u wie u bent (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer) en vraagt u om uw informatie te kunnen bekijken.

We gebruiken cookies op deze website. Meer informatie in ons privacybeleid

sluiten

© 2017 Inter-Vilvoordse.be