Disclaimer & privacy

Website-inhoud

De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij.

Inter-Vilvoordse geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan Inter-Vilvoordse.

Je mag hierop geen inbreuk maken.

Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Je hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. Je kan de cookies weigeren via jouw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

We gebruiken:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om op een veilige manier jouw identiteit te controleren, jou op basis daarvan toegang te geven tot toepassingen en jouw sessie te onthouden.

Functionele cookies

Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina’s, taalvoorkeur en Google analytics.

Websiteprestatiecookies

Dit zijn load balancing cookies (bijvoorbeeld de tijdzone registratie). Ze worden gebruikt bij websites die veel worden bezocht en dienen om de lasten van de aanvragen te verdelen over meerdere, aparte netwerken en servers.

Embedded cookies

Hier en daar zit op de website embedded content van social media sites als Facebook, You Tube, Vimeo, Mailchimp of Google Maps. Wat deze platformen met deze cookies doen is ons niet bekend. We hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies.

Privacy: bescherming persoonlijke levenssfeer

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar, zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting, Parkstraat 115, 1800 Vilvoorde. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete huur-, koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

Meer weten over privacy in sociale huisvesting? Surf naar: vmsw.be/privacy

Je kan op deze website nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in “machtigingen”.

Kan ik mijn informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kunt u. U moet daarvoor een schriftelijke aan­vraag doen.

U kunt uw informatie controleren en aanpassen door:

In de brief of e-mail vertelt u wie u bent (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer) en vraagt u om uw informatie te kunnen bekijken.

© 2017 Inter-Vilvoordse.be