Ik krijg een woning toegewezen

Plichten

Sociale woning

Koop je een sociale woning, dan moet je twintig jaar in de woning wonen.

De termijn van twintig jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.

Je mag de woning tijdens die periode niet vervreemden (verkopen, schenken, …) of er een zakelijk recht (vruchtgebruik, opstalrecht, …) op afstaan.

Leef je deze verplichtingen niet na, dan kunnen we een schadevergoeding eisen. Soms kunnen we beslissen om de woning opnieuw te kopen (wederinkoop).

Ik aanvaard de woning

Eenzijdige belofte van aankoop en waarborg

Nadat we jou een sociale koopwoning hebben toegewezen, vragen we jou om een ‘éénzijdige belofte van aankoop’ te ondertekenen. In deze belofte van aankoop verbind jij je om de sociale koopwoning of bouwgrond aan te kopen.

Op het moment dat je de belofte van aankoop ondertekent, betaal je ook een waarborg. Dat bedrag is maximaal 4.526 euro (voor sociale koopwoningen).

Daarna breng je je lening in orde.

Verkoopakte en kosten

Na de ondertekening van de belofte van aankoop zal je uitgenodigd worden om de verkoopakte te ondertekenen. Je moet dan ook de verkoopprijs en de bijkomende kosten betalen.

Koop je uiteindelijk de woning toch niet? Dan krijg je deze waarborg niet volledig terug, tenzij je overmacht kunt aantonen.

Ik weiger de woning

Je gaf blijk van interesse in een koopwoning en je hebt aanvaard om deze woning te kopen. Bij de toewijzing wil je de woning toch niet kopen? Dan is dit een weigering.

Je krijgt het inschrijvingsgeld niet terug en wordt geschrapt uit het register.

© 2017 Inter-Vilvoordse.be

Cookiebeleid | Privacyverklaring |