Ik krijg een woning

Ik aanvaard de woning

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen moet je laten weten wat je beslist.

Onze procedure verloopt in de volgende stappen:

 1. We vragen je om binnen de 5 dagen contact op te nemen om de woning te bezichtigen.
 2. Vind je de woning goed? ja / nee?
 3. Uiterlijk binnen de 15 dagen na de opmaak van de toewijzingsbrief, dient u uw beslissing mee te delen, of u de woning / flat neemt of niet.
 4. We controleren opnieuw of je nog aan alle voorwaarden voldoet.
 5. Er wordt een huurprijssimulatie opgemaakt.
 6. U wordt uitgenodigd om de verdere procedure te bespreken en te informeren over uw rechten en plichten, huurprijs, waarborg, datum ondertekening contract, plaatsbeschrijving, huurreglement, ….
 7. We maken een huurcontract.
 8. U betaalt de waarborg of minstens al een eerste schijf mocht er een afbetalingsplan nodig zijn.
 9. U komt het contract ondertekenen, samen met alle gezinsleden ouder dan 18 jaar.
 10. U gaat naar de woning / flat, waar u samen met de afgevaardigde van Inter-Vilvoordse de plaatsbeschrijving opmaakt en ondertekend. U krijgt meteen ook de sleutels overhandigd.

Ik aanvaard de woning niet

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen moet je laten weten wat je beslist.

Onze procedure verloopt in de volgende stappen:

 1. We vragen je om binnen de 5 dagen contact op te nemen om de woning te bezichtigen.
 2. Vind je de woning niet goed? Dan weiger je ze. Misschien heb je een heel goede reden waarom je de woning niet wil of waarom je op dit moment niet kan verhuizen. Meld dat dan op papier aan ons. Zonder (goede) reden kan je een aanbod maar één keer weigeren.
 3. Als je weigert, dan krijg je ten vroegste drie maanden later een nieuw aanbod. Tenzij je op papier meldt dat we je toch sneller een woning mogen aanbieden.
 4. Weiger je ook het tweede aanbod? Dan schrappen we je inschrijving. Als je dan nog bij ons wilt huren, moet je opnieuw je kandidatuur indienen. Dan kom je opnieuw achteraan de wachtlijst.

Grondige redenen voor weigering

Je wilt de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan het nu niet. Bijvoorbeeld: je verblijft in het ziekenhuis of in de gevangenis, je hebt net een private huurovereenkomst afgesloten of je staat voor een gezinshereniging.

Dit zijn redenen waarvan je ons een bewijs moet bezorgen. Als je dat bewijs levert, dan bekijken we of dit een gegronde weigering is of niet.

Niet reageren is een weigering

 1. Reageer je niet op onze aanbodbrieven voor de eerste woning/flat? Dan is dit een weigering.
 2. Reageer je niet op onze aanbodbrieven voor de tweede woning/flat? Dan schrappen we jou van onze wachtlijst.

Hoeveel huur betaal ik

Om de huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin, de woningkwaliteit en de vastgestelde marktwaarde van de woning.

Basishuurprijs via inkomen

We delen je geïndexeerde belastbaar inkomen door 55. Dat is de basishuurprijs. Mogelijks wordt deze begrensd tot een minimumhuur of een maximumhuur.

Gezinssamenstelling

Van de basishuurprijs gaat 19 euro af per kind of persoon ten laste. Woon je niet meer samen met je ex-partner, dan halveren we de korting en krijgt ieder de helft. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting.

Woningkwaliteit

We vertrekken van de markthuurwaarde. Dat is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt. Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. Dat heet de patrimoniumkorting.

Extra huurlasten

Je betaalt je huur en nog een aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen en elektriciteitsverbruik gemeenschappelijke delen van een flatgebouw, het onderhoud van centrale verwarming, groenonderhoud, …

Vermindering onroerende voorheffing

Heb je twee kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die Inter-Vilvoordse als eigenaar betaalt.

We ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. Je krijgt het hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing.

Lees er meer over op de website van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL).

Hoeveel waarborg betaal ik

Als je een huurovereenkomst afsluit, moet je ook een waarborg betalen.

De waarborg bedraagt in principe maximaal twee maanden basishuurprijs, met een maximum van 967 euro in 2018.

Je krijgt deze waarborg met rente terug als de huurovereenkomst stopt. We kunnen wel een deel van de waarborg aftrekken als je nog openstaande schulden hebt of de woning beschadigde.

Tijdelijk huurcontract

Sinds 1 maart 2017 is er nieuwe wetgeving. Hierdoor werken we nu met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij onze maatschappij huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar.

Wat na deze 9 jaar?

We kijken twee voorwaarden na:

 • Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen;
 • Is je woning niet te groot? Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

Is het antwoord 2x nee, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet je eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we je huurovereenkomst stopzetten.

Voor wie?

Deze wetgeving geldt alleen voor huurders vanaf 1 maart 2017.

Was je al voor 1 maart 2017 huurder bij ons? Dan hou je je huurcontract van onbepaalde duur.

© 2017 Inter-Vilvoordse.be

Cookiebeleid | Privacyverklaring |