Ik sta op de wachtlijst

Mijn plaats op de wachtlijst

Na je inschrijving kom je op de wachtlijst voor de gekozen wijk(en) en/of gemeente(s). Waar je wilt wonen en de grootte van je gezin bepalen deze woningtypes.

Nu zit je in een wachttijd tot je een woning van jouw keuze kunt huren. Je schuift omhoog op de wachtlijst als we een woning gelijkaardig aan jouw keuze verhuren en/of als er geen voorrangen tussenkomen voor andere kandidaten.

Zodra je bovenaan de wachtlijst staat, nodigen we je uit om de woning te komen bekijken.

Bekijk jouw plaats op de wachtlijst

De gegevens die je hier opvraagt zijn geanonimiseerd.

De consultatiefuntie van de wachtlijst hieronder is tijdelijk niet beschkbaar door synchronisatieproblemen met het CIR van Wonen in Vlaanderen (CIR=Centraal Inschrijving Register)!

Opvraging van uw volgnummer

Hoelang moet ik nog wachten?

Hoelang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen.
Je kan hierboven navragen op welke plaats je op de wachtlijst staat.

Wijzigingen altijd doorgeven

Het is heel belangrijk dat je ons laat weten als je verhuist naar een ander adres. Alleen zo komt onze briefwisseling voor een actualisatie of aanbod goed bij jou terecht.

Je verwittigt ons binnen de maand, nadat je adres officieel veranderd is. Dat wil zeggen dat de wijkagent de verhuizing heeft bevestigd en je bent langs geweest op het gemeentehuis om je identiteitskaart en andere documenten te laten aanpassen.

Ook een wijziging in jouw inkomen of gezinssamenstelling geef je zo snel mogelijk door.

Huurpremie

Sta je al vier jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning en huur je ondertussen een private huurwoning? Dan kan je misschien maandelijks een huurpremie krijgen.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen en het bedrag van de huurpremie verschilt in elke situatie. Meer informatie lees je op de website van Wonen-Vlaanderen, klik hier.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen stuurt je automatisch een gepersonaliseerd aanvraagformulier op, als je in aanmerking komt voor de premie. Ze baseert zich daarvoor op gegevens van onze en andere huisvestingsmaatschappijen over de wachttijd en jouw inkomen. Laat ons dus zeker elke wijziging in je adres of gezinsinkomen meteen weten.

Actualisatie van de wachtlijst

Wij actualiseren de wachtlijst minstens elke twee jaar in de oneven jaren (2019, 2021, 2023, …).

Dat wil zeggen dat we elke kandidaat-huurder vragen of hij/zij nog kandidaat wil blijven voor een woning/flat. We sturen dan een brief. Kandidaat-huurders die niet (tijdig) reageren op deze brief, schrappen we van de wachtlijst.

Hernieuwing van je kandidatuur

In onze brief vragen we je om je kandidatuur te bevestigen. Ook controleren we of je nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde en vragen we indien nodig de attesten op.

Het is heel belangrijk dat je tijdig op deze brief antwoordt.

Als je binnen de maand niet antwoordt, dan krijg je een herinneringsbrief. Beantwoord je deze brief ook niet binnen de 15 dagen, dan ben je niet meer ingeschreven voor een woning.

Opnieuw inschrijven

Je reageerde niet op onze brieven, maar je wil toch kandidaat blijven? Dan moet je je helemaal opnieuw inschrijven. Je komt dan opnieuw helemaal onderaan de wachtlijst.

Het is dus heel belangrijk om te antwoorden als je kandidaat wil blijven.

Mijn gezin verandert

Verandert je gezin? Laat het ons binnen de 30 dagen weten. Dan passen we je aanvraag aan.

Mijn gezin wordt groter of kleiner

Je krijgt een kindje, er komt iemand bij je wonen of iemand verlaat je gezin? Laat het ons weten. Je komt misschien in aanmerking voor andere woningen, als je gezin groter of kleiner wordt.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar

Je hebt samen met je partner één inschrijvingsnummer. Je wilt niet langer samen ingeschreven blijven of je wilt niet langer samen kandidaat zijn.

Je hebt twee keuzes:

  • Alleen jij of je partner blijft kandidaat. Dan krijgt die persoon het inschrijvingsnummer. De andere persoon schrappen we van de wachtlijst.
  • Je wil allebei kandidaat blijven. Dan kan slechts één persoon – diegene die aangeduid stond als de toekomstige referentiehuurder – het oorspronkelijk inschrijvingsnummer behouden. De andere persoon krijgt een inschrijvingsnummer gevormd door de datum waarop hij of zij is ingeschreven.

Bijvoorbeeld: Joris en Sanne zijn een koppel. Sanne is ingeschreven als kandidaat-huurder op 5 augustus 2012. Joris heeft zich later aangesloten bij haar kandidatuur op 15 oktober 2012.
Ze gaan uit elkaar. Ze willen beiden nog kandidaat blijven voor een sociale huurwoning. Sanne was de referentiehuurder dus behoudt het inschrijvingsnummer (20120805x). Joris krijgt een nieuw inschrijvingsnummer dat gevormd wordt door de datum van zijn inschrijving en het laatste volgnummer van die dag (20121015x).

Kan ik van de wachtlijst geschrapt worden

We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een aantal situaties:

  1. je accepteerde een sociale woning
  2. je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst
  3. je voldoet niet meer aan alle voorwaarden voor sociale verhuring als we je een gepaste woning aanbieden en je eerst gerangschikt stond
  4. je gaf bewust foute of onvolledige gegevens
  5. je weigert twee keer een gepaste woning, of je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning aanbieden

Je kunt ook zelf vragen dat we je schrappen, je stuurt ons hiervoor een brief of e-mail.

© 2017 Inter-Vilvoordse.be

Cookiebeleid | Privacyverklaring |