Mijn huurcontract en huurprijs

Tijdelijke huurcontracten

Sinds 1 maart 2017 is er nieuwe wetgeving. Hierdoor werken we nu met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij onze maatschappij huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar.

Wat na deze 9 jaar?

We kijken twee voorwaarden na:

  • Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen.
  • Is je woning niet te groot? Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

Is het antwoord 2x nee, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet je eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we je huurovereenkomst stopzetten.

Voor wie van toepassing?

Deze nieuwe wetgeving geldt alleen voor huurders vanaf 1 maart 2017.

Was je al voor 1 maart 2017 huurder bij ons? Dan hou je je huurcontract van onbepaalde duur.

Je houdt je huurcontract van onbepaalde duur ook als je verhuist naar een andere woning van onze maatschappij of als we je woning renoveren en je daarom verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij.

Dit geldt niet:

  • Als je zomaar verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij.
  • Als inwonende gezinsleden (behalve je partner) apart willen huren. Dan zijn zij een nieuwe huurder en krijgen zij (na de wachttijd) een huurcontract van 9 jaar.

Ik kan niet betalen

Heb je problemen om je huur te betalen? Praat erover met ons. Je kan ons bellen, e-mailen of langskomen tijdens een contactmoment of na een afspraak.

Wacht niet te lang om ons te informeren. We zoeken samen met jou een oplossing.

Indien je niets van jou laat horen, wordt onze procedure achterstallen opgestart.

Mijn inkomen verandert

Je hebt plots een veel lager inkomen dan het jaar waarop we je huidige huurprijs berekenden. Dan kan je een aanpassing van je huurprijs vragen.

Er zijn wel twee voorwaarden:

  • Je gezinsinkomen is vandaag minstens 20% lager.
  • Je gezinsinkomen is minstens drie maanden na elkaar 20% lager.

Kom langs tijdens een contactmoment of maak een afspraak. Breng loonfiches of een overzicht van het inkomen van de laatste drie maanden mee. Breng dit mee voor alle gezinsleden waarvan we de inkomsten nodig hebben voor de huurprijsberekening. Je moet namelijk bewijzen dat je gezinsinkomen daalde.

Mijn gezin verandert

Als je gezin groter of kleiner wordt, dan moet je dit binnen de maand aan ons laten weten. Je huurprijs hangt namelijk af van je gezinsgrootte. Ook bepaalt je gezinsgrootte welke woning best bij je gezin past: als je woning te groot of te klein wordt, dan kan je verhuizen. Dat noemen we een mutatie.

Wat laat je zeker weten?

  • er is een kindje geboren
  • een kind of andere bewoner verlaat de woning
  • je gaat scheiden of je gaat uit elkaar met je partner
  • er is iemand overleden
  • er komt iemand (tijdelijk) bij je gezin wonen

Opgelet: als de persoon die bij jou komt wonen een volwassene is, dan moet je dit vooraf laten weten. Deze persoon moet ook voldoen aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor een sociale woning, behalve die van het inkomen. Je woning mag niet te klein worden als deze persoon bij jou komt wonen. Hij of zij moet ook de huurovereenkomst mee ondertekenen.

Personen die tijdelijk in je woning komen wonen, worden geen huurder en moeten geen huurovereenkomst ondertekenen. Hun inkomen telt niet meer voor de huurprijs. Maar, je woning mag niet te klein worden en je moet hun bijwoonst wel melden. Doe je dit niet, dan kunnen we je een boete vragen, zelfs als deze persoon ondertussen niet meer bij je woont.

Ik woon onderbezet (= te groot) … wat nu?

In het Kaderbesluit (artikel 37 ter § 1) staat dat huurders van een sociale huurwoning verplicht moeten verhuizen naar een kleinere woning wanneer zij onderbezet wonen. Deze wetgeving is actief sinds 1 maart 2017.

Wat is onderbezet wonen?

De grootte van je gezin bepaalt de grootte van je woning. Je mag één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

Maar, heb je twee of meer slaapkamers te veel? Dan woon je ‘onderbezet’. We vragen je dan te verhuizen naar een kleinere woning.

Wat mag bijvoorbeeld niet?

  • Je woont alleen en hebt drie slaapkamers. Dan heb je twee slaapkamers extra. Dit is één te veel.
  • Je bent een koppel en hebt vijf slaapkamers. Dan heb je drie slaapkamers extra. Dit is twee te veel.

Wat mag bijvoorbeeld wel?

  • Je bent een koppel met één kind en hebt vier slaapkamers. Dan heb je maar één slaapkamer te veel. Dit mag.

Wanneer betaal je een onderbezettingsvergoeding?

Inter-Vilvoordse is verplicht om iedereen die onderbezet woont te contacteren en te laten verhuizen naar een andere, geschikte woning binnen het keuzegebied.

Je krijgt dan twee keer een aanbod op maat. Weiger je dit twee keer? Dan moet je verplicht een onderbezettingsvergoeding betalen (bij een contract van onbepaalde duur) of verlengen we jouw huurovereenkomst niet (bij een contract van bepaalde duur).

Aanvaard je een aanbod? Dan verhuis je en moet je geen onderbezettingsvergoeding betalen.

Hoeveel betaal je?

De onderbezettingsvergoeding is 32 euro per maand (bedrag in 2020) per slaapkamer die je teveel hebt. Dit betaal je extra bij je maandelijkse huurprijs en kosten.

Waarom?

Inter-Vilvoordse wil je een woning op jouw maat geven, niet te groot, niet te klein.

Een grote woning vraagt vaak meer onderhoud en energiekosten dan een kleine woning. Je verhuist naar een andere woning dichtbij.

Ook staan er veel grote gezinnen op onze wachtlijst. Zij kunnen dan verhuizen naar een woning op hun maat.

© 2017 Inter-Vilvoordse.be

Cookiebeleid | Privacyverklaring |