Kan ik kopen

Momenteel zijn er GEEN toekomstplannen om nog nieuwe sociale koopwoningen te bouwen!!

Voor de woningen die openbaar worden verkocht dient u zich NIET in te schrijven.

Voorwaarden

Niet iedereen kan een sociale woning of bouwgrond kopen. Je moet voldoen aan de voorwaarden.

Er zijn 3 belangrijke voorwaarden:

 • je bent 18 jaar of ouder
 • je inkomen is niet te hoog en niet te laag
 • je hebt geen eigendom

Als je voldoet aan deze voorwaarden en je dat bewijst met de juiste documenten, dan kunnen we jou inschrijven in het register van jouw keuze.

Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog en niet te laag zijn. Met inkomen bedoelen we het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

 • het niet-belastbare vervangingsinkomen
 • het leefloon, het inkomen dat op basis van supranationale belastingakkoorden niet aan de Belgische personenbelasting onderworpen is
 • het inkomen van de andere personen die mee verhuizen, telt ook mee

Er gelden wel uitzonderingen die je leest op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW.be).

Inkomensgrenzen

Voor het werkgebied van onze maatschappij gelden de inkomensgrenzen voor de Vlaamse Rand.
Deze grenzen liggen hoger dan in de rest van Vlaanderen.

Je inkomen mag in 2022 (geïndexeerde inkomensgrens) niet lager zijn dan 9.929 euro, en mag niet hoger zijn dan:

 • alleenstaande zonder persoon ten laste: 41.566 euro
 • alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste: 45.717 euro
 • alle andere situaties: 62.343 euro

Per persoon ten laste verhogen met: 4.151 euro

Eigendom

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, of volledig in vruchtgebruik hebt. Je kunt ook niet inschrijven als je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent van een vennootschap waarin je een woning of bouwgrond hebt ingebracht.

Deze voorwaarden gelden ook voor jouw gezinsleden.

Uitzonderingen

Heeft je woning een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro, dan zijn in bepaalde situaties uitzonderingen mogelijk:

 • je woning is overbewoond verklaard (of geadviseerd)
 • je bent 55 jaar of ouder
 • je wil een woning of bouwgrond kopen in Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout of Vilvoorde
 • je woning wordt onteigend, je kan er dus niet blijven wonen
 • je woning is onbewoonbaar verklaard (of geadviseerd)
 • je woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is

Er zijn ook nog 2 specifieke uitzonderingen

 • je bezit samen met jouw echtgeno(o)t(e) een woning of bouwgrond volledig of deels in volle eigendom en je stelde een vordering tot echtscheiding in
 • je bezit een woning of bouwgrond deels in volle eigendom, omdat je de woning of bouwgrond via een erfenis of schenking kreeg

Informeer je over deze uitzonderingen bij ons op kantoor of lees meer op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW.be).

© 2017 Inter-Vilvoordse.be

Cookiebeleid | Privacyverklaring |