Kom ik in aanmerking

Niet iedereen kan een Vlabinvest woning of flat huren, je moet voldoen aan de voorwaarden, deze vind je hier.

Niet iedereen kan een sociale  woning of flat huren, je moet voldoen aan de voorwaarden!

Er zijn 4 belangrijke voorwaarden:

 • Bevolkingsregister
 • Leeftijd
 • Inkomen
 • Eigendom

Je kan je enkel inschrijven als je kan aantonen dat je voldoet aan deze voorwaarden. Sommige informatie kan Inter-Vilvoordse elektronisch verkrijgen, andere voorwaarden moet je bewijzen met documenten.

Inschrijven in register

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie-of referentieadres.

Als je enkel ingeschreven bent in het wachtregister, kom je NIET in aanmerking.

Leeftijd

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar.

Iedereen van je gezin die ouder is dan 18 jaar, moet het inschrijvingsformulier ook ondertekenen. Dat wil dus bijvoorbeeld zeggen: jij als hoofdhuurder, je man of vrouw, kinderen en andere gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar.

Er zijn twee uitzonderingen.

 1. Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig of ga je met begeleiding zelfstandig wonen? Dan kan je wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs van een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen die jou begeleidt binnenbrengen.
 2. Ben je een ontvoogde minderjarige? Dan kan je wel inschrijven. Breng je vonnis mee.

Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen. Het inkomen zal door Inter-Vilvoordse opgevraagd worden bij de Kruispuntbank, zoals de wetgeving voorschrijft.

Het inkomen van alle gezinsleden ouder dan 18 jaar die niet ten laste zijn, telt mee.
Hierop zijn enkele uitzonderingen die je leest hieronder bij “welke inkomens tellen niet mee”.

Wij kijken naar het meest recent beschikbare belastbare inkomen.

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2022 (geïndexeerde inkomensgrens):

Alleenstaande 25.850 euro
Alleenstaande met handicap 28.015 euro
Iedere andere persoon zonder kinderen 38.773 euro
Verhoging per persoon ten laste* 2.167 euro

 

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald in een co-ouderschap procedure, je moet dan wel een verklaring op eer invullen. Open het document hier (.pdf).
 • iemand die erkend is als ernstig mindervalide

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?
We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen. Was je inkomen drie jaar geleden te hoog, maar verdien je nu minder, dan kijken we naar je huidig inkomen van de laatste drie tot zes maanden.

Welke inkomens tellen we niet mee?

We tellen het inkomen niet mee van:

 • ongehuwde kinderen jonger dan 25 jaar die vanaf hun meerderjarigheid altijd bij het gezin woonden, verlaten ze de sociale woning en komen ze er later opnieuw wonen, dan telt hun inkomen wel mee
 • ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen als ze ouder dan 65 jaar of ernstig gehandicapt zijn

Je kan je ook inschrijven als:

 • je inkomen drie jaar geleden hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien is je huidige inkomen lager dan de maximumgrens
 • je drie jaar geleden geen inkomen had, maar een van de jaren erna wel
 • je geen inkomen had tussen drie jaar geleden en vandaag, je moet dan wel een verklaring op eer invullen. Open het document hier (.pdf)
 • je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer zit: we kijken naar je actueel besteedbaar inkomen

Eigendom

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebt, dit wil zeggen dat je dus helemaal geen woning of bouwgrond mag bezitten. Deze voorwaarde geldt ook voor iedereen die zich samen met je inschrijft. De eigendomsvoorwaarde geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland. Deze eigendomsvoorwaarde zal door Inter-Vilvoordse gecontroleerd worden bij de Kruispuntbank, zoals de wetgeving voorschrijft.

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

 • je woning wordt onteigend, je kunt er dus niet blijven wonen
 • je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd, dit gebeurde maximaal 2 maanden voor je inschrijving
 • je woning is niet aangepast aan je fysieke beperking
 • je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een aangepaste woning/flat
 • je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf)
 • je verliest het beheer van je woning door een faillissement
 • Je ex-partner heeft een eigendom en jij niet, of je hebt samen met je ex-partner een volle eigendom. Je bent nu nog gehuwd, maar je bent een echtscheiding-procedure aan het opstarten of al opgestart. Je moet dan wel een verklaring op eer invullen. Open het document hier (.pdf)
 • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom. Deze eigendom heb je kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.

Taalkennisverplichting

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands. Je moet minimum taalniveau 1.1. voor spreken halen om een sociale woning te kunnen huren.

Je moet bewijzen dat je Nederlands spreekt of dat je de taal wilt leren. Maar niet alleen jij. Iedereen die bij je komt wonen en ouder is dan 18 jaar, moet voldoende Nederlands spreken.

Na één jaar sociaal huren moet je verplicht het basisniveau Nederlands kunnen.

Hoe controleren we dat je Nederlands spreekt?

 1. We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalbereidheidsvoorwaarde.
 2. Is dat niet het geval? Dan kom je naar ons kantoor en doe je een mondelinge taaltest. Spreek je voldoende Nederlands, dan voldoe je aan de voorwaarde.
 3. Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar de organisaties van integratie en inburgering.

© 2017 Inter-Vilvoordse.be

Cookiebeleid | Privacyverklaring |