Krijg ik voorrang

We verkopen de sociale woningen in chronologische volgorde van inschrijving. Dit betekent dat de persoon die zich eerst inschreef, eerst een sociale woning kan kopen.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In enkele specifieke situaties moeten we voorrang geven. Hieronder vind je de voorrangsregels.

  1. Jij of één van je gezinsleden heeft een bepaalde handicap en de koopwoning is specifiek aangepast aan die handicap. Deze voorrang geldt alleen voor koopwoningen.
  2. Je woont in een woning die onteigend wordt. Je kunt er dus niet blijven wonen.

Band met de gemeente

Je hebt ook altijd voorrang als je een voldoende lokale band hebt met de gemeente waarin de sociale woning ligt.

Wat is een voldoende lokale band?

  • Je woont 6 jaar of langer onafgebroken in deze gemeente of een aangrenzende gemeente, die in ons werkgebied of het werkgebied van een andere sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen ligt.
  • Je werkt minstens halftijds in deze gemeente.
  • Je hebt een langdurige en zwaarwichtige maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met deze gemeente.

© 2017 Inter-Vilvoordse.be

Cookiebeleid | Privacyverklaring |