Krijg ik voorrang

De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van de inschrijvingen. Als je inschrijft, kom je dus op die plaats terecht waarbij er rekening werd gehouden met de voorrangsregel die van toepassing is en in chronologische volgorde van inschrijving.

Verschuivingen zijn steeds mogelijk doordat sommige kandidaten een hogere voorrang kunnen hebben of doordat voorkeuren worden aangepast. Hierdoor kan je zonder dat er een woonst werd toegewezen, toch vooruit of achteruit gaan op de wachtlijst.

Hieronder vind je alle voorrangsregels.

Voorrangsregels

De wet bepaalt de voorrangsregels. Ze staan in volgorde van belangrijkheid. We beginnen met de belangrijkste:

1. Personen met een beperking of zorgbehoevende senioren (voor aangepaste woningen)

Sommige woningen zijn aangepast om personen met een fysieke beperking zo comfortabel mogelijk te laten leven in hun woonst. We verhuren deze woningen bij voorrang aan personen die door hun beperking een aangepaste woning nodig hebben.

2. Huurders van Inter-Vilvoordse die moeten verhuizen omdat we hun woning renoveren of afbreken.

Deze huurders moeten niet voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Ze krijgen voorrang om te verhuizen naar een andere sociale woning, rekening houdende met de rationele bezetting.

3. Huurders van Inter-Vilvoordse die te groot wonen

Een huurder die te groot woont, krijgt voorrang als hij kan verhuizen naar een andere woning van Inter-Vilvoordse die wel voldoet aan de normen van de rationele bezetting.

4. Huurders van Inter-Vilvoordse die te klein wonen of willen verhuizen omwille van medische redenen

Een huurder die te klein woont, krijgt voorrang als hij kan verhuizen naar een andere woning van Inter-Vilvoordse die wel voldoet aan de normen van de rationele bezetting.

Een huurder die wil verhuizen om medische redenen, bvb je woont in flatgebouw zonder lift, maar bent slecht te been. Hiervoor is wel een medisch attest, afgeleverd door een specialist vereist.

5. Kandidaat-huurders die gelijk kregen in een beroepsprocedure

Een kandidaat-huurder werd door een onterechte beslissing benadeeld bij toewijzing van een woning of hij kreeg geen nieuwe beslissing binnen de 30 dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder. Deze kandidaat krijgt dan voorrang voor een sociale woning van zodra er opnieuw een passende woning/flat beschikbaar is.

6. Kandidaat-huurders in een van de volgende situaties

  • De woning is niet geschikt om in te wonen. De wooninspecteur stelde dit in een proces-verbaal vast.
  • De woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard.
  • De woning was het voorwerp van een conformiteitsonderzoek, had een aantal gebreken en behaalde een aantal strafpunten.

7. Een minderjarige kandidaat-huurder die ontvoogd is.

Uitzonderingen mogelijk

Soms kunnen we afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan alleen bij bijzondere sociale omstandigheden.

© 2017 Inter-Vilvoordse.be

Cookiebeleid | Privacyverklaring |